30.8.20

OSMICE 7,8,9 - SPORTOVI

 

 

DRAGIŠA CETIĆ JE NAŠ DANAŠNJI POBJEDNIK

 

Opet je bilo uzbudljivo, opet smo bogatiji za neka iskustva. Vrijeme je važan faktor, danas smo vidjeli kako žurba može uzrokovati greške. 

 

Čestitke svima, Dragiši posebno, Svetlana je opet izvrsna, Luka je propustio kupanje i bio uspješan, Zdravko i Vlado standardno dobri. Oni koji nisu uspjeli danas biti s nama mogu rješavati poslije, rješavačima koji nisu slali rješenja jednako hvala, pozdrav svima, vidimo se za sedam dana.

 

 

Dragiša


Svetlana


Zdravko


Luka


Vlado
UKUPNI POREDAK

1. Dragiša Cetić 18:26   (vrijeme primitka posljednjeg rješenja)

2. Svetlana Jorgaćijević 18:56

3. Zdravko Kubat 19:07

4. Luka Pavičić 18:26 (minus 2 poena u br.3, TAKTOIDI umjesto TABLOIDI) 

5. Vladimir Kutnjak (riješio br.2 i 3)

 

POREDAK PO ZADACIMA

1 -  ATLETIKA - Svetlana, Luka, Dragiša, Zdravko

2 – SKOK U DALJ – Dragiša, Luka, Svetlana, Zdravko, Vlado

3 - KVIZOVKA - Dragiša, Svetlana, Zdravko, Luka, Vlado

 

TIME LINE

17:30 Dragiša Cetić – br.3. KVIZOVKA

17:45 Luka Pavičić (dobro nam došao) – br.3. KVIZOVKA – TAKTOIDI umjesto TABLOIDI (-2 polja)

17:48 Svetlana Jorgaćijević – br.3. KVIZOVKA

17:52 Svetlana Jorgaćijević – br.1 ATLETIKA – ARABESKA umjesto ARABESKE, ANAJ je upitno, prihvaćeno, vidjeti Svetlanin komentar u 10:10

18:01 Zdravko Kubat – br.3. KVIZOVKA

18:13 Dragiša Cetić – br.2 SKOK U DALJ

18:18 Luka Pavičić – br.1 ATLETIKA – ARABESKA umjesto ARABESKE, ANAJ je upitno, prihvaćeno

18:26 Dragiša Cetić – br.1 ATLETIKASRŽ NE DAJ nije upitno, S i D su susjedne tipke na tastaturi, žurba, bilo je DRŽ NE DAJ, što brže, zar ne Dragiša, vidjeti Dragišin komentar u 10:04

18:26 Luka Pavičić – br.2. SKOK U DALJ

18:29 Zdravko Kubat – br.1. ATLETIKA

18:56 Svetlana – br.2 SKOK U DALJ

19:07 Zdravko – br.2. SKOK U DALJ

19:17 Vlado - br.2. SKOK U DALJ

19:26 Vlado - br.3. KVIZOVKA

 

 

 

OSMICE 7,8,9 - SPORTOVI

U svakoj od mreža je po jedan sport - u prvoj je kraljica sportova, u drugoj sport nama poznat i kao lijepa sintagma, a na kraju, u trećoj mreži, je naša igra, sport najprimjereniji našem hobiju. U toj trećoj mreži je još jedna osmica vezana za enigmatiku.

Zlatnim sjajem sijaju polja u kojima su nefrekventna slova. Jezička varijanta je ijekavština i etimologija (izvorno pisanje).

 

SAŽETA UPUTSTVA:

- locirati sintagme (pojmove od više riječi) i grupe uzastopnih samoglasnika (bijela polja) i suglasnika (žuta polja)

- početi od pojmova koji su, na osnovu upisanih slova, jednoznačni (postoji samo jedna mogućnost)

- svi uvršeni pojmovi su poznati, ponekad je moguće više od jednog rješenja

 

OLAKŠANJA - vidjeti satnicu dolje.

 

Kao rješenje je dovoljno poslati samo osam osmica iz mreže. Rješenja možete slati ovdje kao komentar (neće biti vidljivo do isteka vremena u 20:00) ili na e-mail adresu hodzich@gmail.com.

Utvrdićemo odvojeno najuspješnije rješavače za svaku od tri mreže.

Ukupni pobjednik je rješavač koji u 20:00 ima najviše ispravnih od ukupnih 192 polja (8x8x3). U slučaju istog rezultata odlučiće vrijeme.

 


 

Generalna objašnjenja i informacije  su OVDJE

 

SATNICA:

17:00 - objavljivanje tri zadatka, PDF je OVDJE

17:30 - Detaljnija uputstva kao pomoć će biti OVDJE

18:00 - Tri dodatna važna slova će biti OVDJE

19:00 - Nova tri dodatna važna slova će biti OVDJE

20:00 - Završetak, riješene mreže će biti OVDJE

20:00 -  Objavljivanje svih komentara i rezultata  

 

 

 27.8.20

OSMICE 7,8,9

 

Novi zadaci u nedjelju 

30.8.2020. u 17:00 


Novi zadaci su spremni, opet ćemo imati 3 temom vezana osmoslovčana pojma, ovaj put će biti još lakše otkriti ih i riješiti sve tri zadatka.

Onima koji ne uspiju biti s nama u zakazano vrijeme predlažem da se naknadno pozabave osmicama (otvarajući linkove sa PDF fajlovima, najprije originalnu verziju, pa poslije, ako je potrebno, naredne sa olakšanjima). 

Kao rješenje je dovoljno poslati samo osam osmica iz mreže. Rješenja možete slati ovdje kao komentar ili na e-mail adresu hodzich@gmail.com. Komentari su sada otvoreni ali će biti blokirani prije početka rješavanja. Svi poslani komentari će biti vidljivi nakon isteka vremena (u 20:00).

Utvrdićemo odvojeno najuspješnije rješavače za svaku od tri mreže.

Ukupni pobjednik je rješavač koji u 20:00 ima najviše ispravnih od ukupnih 192 polja (8x8x3). U slučaju istog rezultata odlučiće vrijeme.

Svaki slučaj eventualnih dvostrukih ili višestrukih rješenja će biti prosuđivan odvojeno - ako postoji bitna razlika u kvalitetu opcija (poznatost pojmova) to će biti odlučujući faktor. Zadatak rješavača je da otkrije najbolju opciju. Naravno, zadatak organizatora je da pokuša sve da izbjegne različita rješenja, ali nepredvidiva mogućnost će ponekad postojati.

23.8.20

Osmice 4,5,6

 

 

VLADIMIR KUTNJAK NOVI STARI POBJEDNIK 

 

Vlado

 

Svetlana
 

 

Dragiša

 

Žarko


 


 

PRIMLJENE KOMENTARE MOŽETE VIDJETI I, NARAVNO, POSTAVITI NOVE. 

 

REZULTATI su najlakši dio mog posla sa današnjim osmicama. Svi koji su poslali su riješili sve, nema grešaka, nema dilema oko poretka, ali nema ni velikog broja poslanih rješenja. Koliko je bilo rješavača ne možemo znati, zašto su mnogi izostali, zašto neki nisu poslali rješenja ... svima hvala, učesnicima čestitke. Nema dilema i na temu nastavka - vidimo se iduće nedjelje u isto vrijeme. Nedjeljno predvečerje možda nije najbolji izbor, javite se sa prijedlozima za eventualnu promjenu. NEĆU VIŠE SLATI E-MAIL PORUKE, OVDJE NA BLOGU ĆU SVE NAJAVITI PAR DANA PRIJE.

Dragiša i Žarko su poslali rješenja na e-mail, PDF je OVDJE, tu su izgubili nešto vremena, pogotovo se to odnosi na Žarka koji je rješenja poslao u nacrtanoj mreži (dva puta je zaostao za 4 odnosno 5 minuta). Ispod poretka možete vidjeti sve detalje o vremenu prijema rješenja.


UKUPNI POREDAK

1. Vladimir Kutnjak 9:05 (vrijeme primitka posljednjeg rješenja)

2. Svetlana Jorgaćijević 9:20

3. Dragiša Cetić 9:32 

4. Žarko Đokić 9:51


POREDAK PO ZADACIMA

1 -  BELMONDO - Svetlana, Vlado, Dragiša, Žarko

2 - TRAVOLTA - Vlado, Svetlana, Žarko, Dragiša

3 - BANDERAS - Vlado, Svetlana, Dragiša, Žarko

 

TIME LINE:

8:32 - Vlado zadatak br.3

8:32 - Svetlana br.1

8:37 - Vlado br.2

8:53 Svetlana br.2

9:05 Vlado br.1

9:09 Žarko br. 2 

9:15 Dragiša br.1

9:20 Svetlana br.3

9:24 Dragiša br.3

9:29 Žarko br.3

9:32 Dragiša br.2

9:51 Žarko br.1


 

20:00 - Završetak, riješene mreže će biti OVDJE

 

19:00 - Nova tri dodatna važna slova će biti OVDJE 

 

18:00 - Tri dodatna važna slova će biti OVDJE 

 

17:30 - Detaljnija uputstva kao pomoć će biti OVDJE

 

Evo ih, tri nove 8x8 mreže - u svakoj je jedna od osam osmica prezime muške filmske zvijezde. Iz različitih su zemalja i (prilično) različitih generacija. Nisam bio siguran kako zadatke poredati po težini pa sam ih poredao po starosti glumca - u prvoj je veteran pa onda idu dvojica mlađih vremešnih momčina. Jezička varijanta je ijekavština i etimologija (izvorno pisanje).

OLAKŠANJA - vidjeti satnicu dolje.

Kao rješenje je dovoljno poslati samo osam osmica iz mreže. Rješenja možete slati ovdje kao komentar (neće biti vidljivo do isteka vremena u 20:00) ili na e-mail adresu hodzich@gmail.com.

Utvrdićemo odvojeno najuspješnije rješavače za svaku od tri mreže.

Ukupni pobjednik je rješavač koji u 20:00 ima najviše ispravnih od ukupnih 192 polja (8x8x3). U slučaju istog rezultata odlučiće vrijeme.

Dvostruko rješenje sa dvije jednako prihvatljive varijante je moguće u drugoj mreži - osmica u sedmom redu (vodoravno).

Dvostruko rješenje sa dvije jednako prihvatljive varijante je moguće u trećoj mreži - osmica u drugom stupcu (uspravno).

Više opcija je moguće u trećoj mreži - osmica u osmom stupcu (uspravno), prihvatljive su sve osim ako uzrokuju množinu u prvom vodoravnom redu.

Svaki drugi slučaj eventualnih dvostrukih ili višestrukih rješenja će biti prosuđivan odvojeno - ako postoji bitna razlika u kvalitetu opcija (poznatost pojmova) to će biti odlučujući faktor. NIJE MI DRAGO POSTOJANJE VIŠE MOGUĆIH RJEŠENJA ALI U SUŠTINI JE TO OLAKŠANJE RJEŠAVAČU.

 

Generalna objašnjenja i informacije su OVDJE

 

SATNICA:

17:00 - objavljivanje sve tri zadatka, PDF je OVDJE

17:30 - Detaljnija uputstva kao pomoć će biti OVDJE

18:00 - Tri dodatna važna slova će biti OVDJE

19:00 - Nova tri dodatna važna slova će biti OVDJE 

20:00 - Završetak, riješene mreže će biti OVDJE

20:30 (ili prije ovisno o broju rješavača) - Objavljivanje svih komentara i rezultata  


 


Glumac 1

 

 

Glumac 2Glumac 3OSMICE

 

 

Generalna objašnjenja i informacije su OVDJE. 

 

Novi zadaci u nedjelju 

23.8.2020. u 17:00 


Kao rješenje je dovoljno poslati samo osam osmica iz mreže. Rješenja možete slati ovdje kao komentar ili na e-mail adresu hodzich@gmail.com. Komentari su sada otvoreni ali će biti blokirani prije početka rješavanja. Svi poslani komentari će biti vidljivi nakon isteka vremena (u 20:00).

Utvrdićemo odvojeno najuspješnije rješavače za svaku od tri mreže.

Ukupni pobjednik je rješavač koji u 20:00 ima najviše ispravnih od ukupnih 192 polja (8x8x3). U slučaju istog rezultata odlučiće vrijeme.

Svaki slučaj eventualnih dvostrukih ili višestrukih rješenja će biti prosuđivan odvojeno - ako postoji bitna razlika u kvalitetu opcija (poznatost pojmova) to će biti odlučujući faktor. Zadatak rješavača je da otkrije najbolju opciju. Naravno, zadatak organizatora je da pokuša sve da izbjegne različita rješenja, ali nepredvidiva mogućnost će ponekad postojati.

 

 

SATNICA:

17:00 - objavljivanje sva tri zadatka

17:30 - Detaljnija uputstva kao pomoć 

18:00 - Tri dodatna važna slova

19:00 - Nova tri dodatna važna slova

20:00 - Završetak rješavanja, objavljivanje rješenja

20:30 (ili prije ovisno o broju rješavača) - Objavljivanje svih komentara i rezultata