28.2.21

 

OSMICE 79, 80, 81

 

 

Kao što Dragiša napisa i ja sam se bojao da će odsustvo ilustracija i ne baš precizno definiranje tematskih pojmova rješavanje učiniti težim. Izgleda da je bilo po mjeri, MODERATO, laganini i umjereno, sve pjevajući... zanimljiva je priča o tom naslovu MODERATO CANTABILE,  vrijeme potrebno za rješavanje je bilo slično prethodnim zadacima. Zdravko je završio u minut kao i prošle nedjelje... Božo se javio na e-mail, veli da je zaboravio, gledao rukomet na TV, sin je sudio (nimalo lak zadatak, pravila rukometa su vrlo rastegljiva...). Evo i Miloša na e-mail. Pogledah ELABITON, nema šta nema u internetskoj ponudi :) Luka se javio komentarom na temu problema sa slanjem rješenja... utvrdismo da su on i Žarko slali rješenja na prethodni post sa najavom današnjih osmica, novo iskustvo za sve nas :)

Hvala i čestitke svima.

 

UKUPNI POREDAK

1. Dragiša Cetić 17:52 (vrijeme primitka posljednjeg ispravnog rješenja)

2.  Radoja Racanović 17:54

3. Svetlana Jorgaćijević 17:57

4. Zdravko Kubat 18:03

5. Žarko Đokić  18:12

6. Luka Jelavić  18:26

7. Miloš Miličević 18:57

 

POREDAK PO ZADACIMA

1 – KREŠENDO – Svetlana, Dragiša, Žarko, Zdravko, Radoja, Luka, Miloš

2 – MAESTOSO – Dragiša, Radoja, Svetlana, Zdravko, Žarko, Luka, Miloš

3 – MODERATO – Zdravko, Dragiša, Svetlana, Žarko, Radoja, Luka, Miloš

 

TIMELINE

17:15 Svetlana  1

17:26 Zdravko 3

17:27 Dragiša  1

17:36 Žarko  1

17:37 Zdravko  1   

17:41 Dragiša  2

17:52 Dragiša  3

17:53 Svetlana   3

17:53 Žarko  3

17:54 Radoja  1,2,3

17:57 Svetlana   2

18:03 Zdravko 2

18:12 Žarko  2 

18:26 Luka  1,2,3

18:57 Miloš  1,2,3 

 


 

**************


Današnji tematski pojmovi su vezani za muziku. Riječ je o oznakama tempa i glasnoće. Tematski pojmovi, odnosno mreže, su poredane abecednim redom. Instrumente i muzičke vrste ćemo imati uskoro.

 


 

SAŽETA UPUTSTVA:

- locirati prekide u sintagmama (ako ih ima), grupe uzastopnih samoglasnika (bijela polja) i suglasnika (žuta polja)

- početi od pojmova koji su, na osnovu upisanih slova, jednoznačni (postoji samo jedna mogućnost)

- svi uvršeni pojmovi su poznati, ponekad je moguće više od jednog rješenja, priznaje se sve što je ispravno. Ako postoji velika razlikama u kvalitetu (poznatost) opcija priznaje se samo bolja. 

- zlatnim sjajem sija svako polje u kojem je jedno od 8 slova sa odranije poznate liste (Č, Ć, Đ, DŽ, LJ, NJ, Š, Ž).

- u poljima spojenim kosom crvenom crticom su dva ista suglasnika. Nema takve oznake ako je jedan od dva ista suglasnika već upisan.

- jezička varijanta je ijekavica i etimologija.

- RJEŠENJA ŠALJITE U KOMENTARIMA KOJI ĆE BITI VIDLJIVI U 19:00 KADA ĆEMO UTVRDITI REZULTATE. Druga opcija je e-mail hodzich@gmail.com.

Generalna objašnjenja i informacije su OVDJE

OLAKŠANJA - vidjeti satnicu dolje ispod mreža.

 

 
 

17:00 - objavljivanje tri zadatka - PDF je OVDJE  

17:30 - Detaljnija uputstva su OVDJE

18:00 - Tri dodatna slova su OVDJE

18:30 - Nova tri slova su OVDJE

19:00 - Završetak, riješene mreže su OVDJE

19:00 - Objavljivanje svih komentara i rezultata

 

 

NEDJELJA 28.2.2021. u 17:00 

 

Novi zadaci su spremni, opet ćemo imati temom vezane pojmove.

Onima koji ne uspiju biti s nama u zakazano vrijeme predlažem da se naknadno pozabave osmicama (otvarajući linkove sa PDF fajlovima, najprije originalnu verziju, pa poslije, ako je potrebno, naredne sa olakšanjima).  

Ako ima prijedloga za promjenu termina ili satnice, samo naprijed, javite se komentarom ili e-mailom, možda postoji bolje rješenje.

24.2.21

 

 BEZOPISNI BUŠMAN   12

 Istina je da slika govori više, ali samo ako je kompletna. U žurbi negdje ostadoh bez Miloševe slike, sorry.

Kako se ono kaže - slike govore više od riječi, dakle bilo je uspješno, za 20-30 minuta ću staviti sve radove i poneku riječ.

Svima hvala i čestitke.

Nije bilo previše varijacija, pogledajte i sami. Post bude malko natrpan ovim mrežama, ali vjerujem da je ovako najpreglednije vidjeti šta smo uradili.

Dugujem izvinjenje za crtice viška u "E" redu i nedostajuću crnu strelicu za množinu SITA u 21. stupcu (Žarko je slijedio oznake). Drugi par očiju bi dobro došao, ovako prihvatam malo više posla i rizika, vjerujem da je smisleno.

 

 MARKO 20:39, SVETLANA 21:15


 

NEDJELJKO 20:47

LUKA 20:58


DRAGIŠA 21:07


ŽARKO 21:11


BOŽO 21:12


SREBRENKA 21:21, BANE 21:45, HAJRO 


MILOŠ 21:32********************

 

 


Dimenzije bušmana su 22X11, prosječna dužina riječi je 5.15, unutra je 11 sintagmi, 21 nefrekventno slovo sa našeg popisa (nema Đ i DŽ), 17 suglasničkih skupina od 3 i više slova, 11 samoglasničkih skupina. Upisano je nekoliko kratica i manje poznatih pojmova, nakon pola sata (u 20:30) će biti upisani i jednoslovi i dvoslovi. Kao i dosad u 21:00 će biti otkriveno 10 dodatnih slova.

Poslije statistike evo još nekoliko napomena:

Ijekavica i etimologija

Zadatak je uvijek isti - rekonstruirati rad sastavljača, lako moguće i sa vašim originalnim varijacijama. Dakle, popunite mrežu onako kako možete ili kako mislite da je najbolje. Prispjela rješenja će biti objavljena po vremenu prijema, zajedno ćemo pogledati rješenja i varijacije.


Nudim vam i ovaj grafički prikaz dužih pojmova, može biti od pomoći jer u originalnoj mreži možda i nije lako vidjeti sve dovoljno brzo i jasno, puno je dodatnih grafičkih informacija. 

- plava boja - pojmovi od 10 i više slova (svi su sintagme osim 15 okomito)

- zelena boja - pojmovi od 7-9 slova

- narandžasta boja - pojmovi od 6 slova

- bijela polja - pojmovi od 5 i manje slova

 

 

Zadatak će objavljen na četiri enigmatska bloga

http://dominikanac.blogspot.com/

https://enigmatika123.blogspot.com/

http://enigmatikatio.blogspot.com/

https://miroslavljevaenigmatika.blogspot.com/

 

VRIJEME OBJAVLJIVANJA 

20:00zadatak PDF 

20:30dodani jednoslovi i dvoslovi PDF   

21:00dodano 10 slova PDF

22:00rješenjePDF - originalna autorova verzija

22:00 – lista primljenih rješenja, utvrđivanje najuspješnijih

 

Komentari na blogovima će biti otvoreni, rješenja slati samo na e-mail hodzich@gmail.com (u bilo kom obliku, najlakše je otkucati vodoravne pojmove) 

Nadam se zanimljivom enigmatskom druženju, srdačan pozdrav svima.

 

VEČERAS U 20:00 BEZOPISNI BUŠMAN   12

 

Dimenzije bušmana su 22X11, prosječna dužina riječi je 5.15, unutra je 11 sintagmi, 21 nefrekventnih slova (nema Đ i DŽ), 17 suglasničkih skupina od 3 i više slova, 11 samoglasničkih skupina. Upisano je nekoliko kratica i manje poznatih pojmova, nakon pola sata (u 20:30) će biti upisani i jednoslovi i dvoslovi. Kao i dosad u 21:00 će biti otkriveno 10 dodatnih slova.

Zadatak će objavljen na četiri enigmatska bloga

http://dominikanac.blogspot.com/

https://enigmatika123.blogspot.com/

http://enigmatikatio.blogspot.com/

https://miroslavljevaenigmatika.blogspot.com/

 

VRIJEME OBJAVLJIVANJA 

20:00zadatak PDF 

20:30dodani jednoslovi i dvoslovi PDF   

21:00dodano 10 slova PDF

22:00rješenjePDF - originalna autorova verzija

22:00 – lista primljenih rješenja, utvrđivanje najuspješnijih

 

Komentari na blogovima će biti otvoreni, rješenja slati samo na e-mail hodzich@gmail.com (u bilo kom obliku, najlakše je otkucati vodoravne pojmove) 

 

Nadam se zanimljivom enigmatskom druženju, srdačan pozdrav svima.