23.5.21

 

NEDJELJA 23.5.2021. OSMICE u 17:00 

 

Novi zadaci su spremni, opet ćemo imati tri tematska pojma, po jedan u svakoj mreži, plus ilustracije.

Onima koji ne uspiju biti s nama u zakazano vrijeme predlažem da se naknadno pozabave osmicama (otvarajući linkove sa PDF fajlovima, najprije originalnu verziju, pa poslije, ako je potrebno, naredne sa olakšanjima).  

Ako ima prijedloga za promjenu termina ili satnice, samo naprijed, javite se komentarom ili e-mailom, možda postoji bolje rješenje.

Nema komentara: